Ūdens resursu lietošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Ūdens resursu lietošanas atļauja nepieciešama darbībām, kuras saistītas ar regulāru virszemes un pazemes ūdeņu līmeņa , kvalitātes vai režīma maiņu, lai nodrošinātu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību un saprātīgu izmantošanu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments