Ūdens resursu lietošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Ūdens resursu lietošanas atļauja nepieciešama darbībām, kuras saistītas ar regulāru virszemes un pazemes ūdeņu līmeņa , kvalitātes vai režīma maiņu, lai nodrošinātu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību un saprātīgu izmantošanu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Vides pārraudzības valsts birojā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju
(Ministru kabinets; noteikumi; 736; 2003.12.31.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.08.