Personas, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, reģistrēšana (izmaiņu veikšana)
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Starpniecības darījumus ar zālēm var veikt tikai Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) reģistrēta persona.
Starpniecības darījums ar zālēm ir visas darbības saistībā ar zāļu pārdošanu vai iepirkšanu (izņemot zāļu vairumtirdzniecību), kuras neietver fizisku rīkošanos ar zālēm un sastāv no sarunām, kas norisinās neatkarīgi citas juridiskas vai fiziskas personas vārdā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētos starpniecības darījumu ar zālēm veikšanai (izmaiņu veikšanai), jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrai “Iesniegums personas reģistrēšanai, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm”.

Iesniegšanas veidi:
e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.
Papīra formātā iespējams iesniegt Zāļu valsts aģentūras Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā) vai nosūtīt pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Norēķinu kārtība

Pēc dokumentu saņemšanas Zāļu valsts aģentūrā uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (33. p.):

- dokumentācijas ekspertīze (1 dokumentācijas ekspertīze) (33.1.p.) – 70,00 EUR

- dokumentācijas ekspertīze par izmaiņām reģistrācijai iesniegtajā informācijā (1 dokumentācijas ekspertīze) (33.2.p.) – 20,00 EUR

Ja saistībā ar komersanta reģistrāciju ir nepieciešams veikt pārbaudi (inspekcijas), par tās veikšanu tiek sagatavots papildus rēķins atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim (38.p.):

- pirmā pārbaudes diena (38.1.p.) - 1000,00 EUR

- katra pārbaudes nākamā diena (38.2.p.) - 500,00 EUR

Ja pārbaudes veikšana ir saistīta ar Zāļu valsts aģentūras ekspertu izbraukumu, komersants saskaņā ar  Noteikumu Nr. 641 9.punktā noteikto sedz Zāļu valsts aģentūras izdevumus saistībā ar pārbaudes veikšanai nepieciešamo izbraukumu.

Pēc pakalpojuma sniegšanas uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins.

Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti:

Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kase
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22XXX
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zāļu valsts aģentūra reģistrē personu, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, pieņemot lēmumu par tās iekļaušanu reģistrā  (izmaiņu veikšanu) un izsniedz reģistrācijas apliecību.
Reģistrācijas apliecību Zāļu valsts aģentūra nosūtīs uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.
Informācija par to tiek publicēta Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē Farmaceitiskās darbības uzņēmumu reģistrā.

Papīra dokumenta formā reģistrācijas apliecību klientam izsniedz trīs darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un par papildu maksu par šādu pakalpojumu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrāža 64.punktu (1 lapa - 1.5 Eiro, dokumenta papīra formā vai dokumentu dublikāta izsniegšana pēc pieprasījuma).
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki