Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā personas darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti var saņemt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – apgūt profesionālās izglītības vai prasmju apguves programmu Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Aģentūras koledžā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā atsevišķu pakalpojumu vai kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējamā invaliditāte vai garīga rakstura traucējumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Termiņš:
8 (10 kalendārās dienas).
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saņemt informāciju par Profesionālās piemērotības noteikšanu un norises laikiem var:
1) pa tālruni 29249084 (budžeta ietvaros), 27064068 (projekta ietvaros)
2) pa e-pastu: ppn@siva.gov.lv vai sivaprojekts@siva.gov.lv
3) SIVA mājas lapā www.siva.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Profesionālā piemērotība
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Daugavpilī
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Rēzeknē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, dienesta viesnīca (nepieciešamības gadījumā), transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Profesionālā piemērotība
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Daugavpilī
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Rēzeknē

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA