Atzinums par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu reģistrācijas apliecības īpašniekam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības saņemt Zāļu valsts aģentūras zāļu vispārīgā nosaukuma (jeb aktīvās vielas) ārstnieciskās un izmaksu efektivitātes novērtēšanas atzinumu iesniegšanai Nacionālajā veselības dienestā zāļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā.
Zāļu valsts aģentūra atzinumu sniedz:
• zālēm, kuru vispārīgais nosaukums vai vispārīgo nosaukumu kombinācija  nav iekļauta Kompensējamo zāļu sarakstā,
• kompensācijas nosacījumu pārskatīšanas gadījumā Kompensējamo zāļu sarakstā iekļautām zālēm, ja paredzēta  šo zāļu kompensācija jaunai diagnozei vai pacientu grupai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks vai tā pilnvarotais pārstāvis.
Termiņš:
120 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšana
Lai saņemtu atzinumu par zāļu ārstniecisko un izmaksu efektivitāti, Zāļu valsts aģentūrā jāsniedz iesniegums, pievienojot šādus dokumentus:
• klīnisko pētījumu kopsavilkumu un publikācijas, norādot atsauci uz avotu, kas pierāda konkrēto zāļu efektivitāti un priekšrocības attiecīgajai diagnozei un pacientu grupai salīdzinājumā ar citu Latvijā pieejamu alternatīvu terapiju;
• farmakoekonomiskos aprēķinus saskaņā ar zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijām;
• pēc iesniedzēja ieskata – finansiālās līdzdalības priekšlikumus ar mērķi uzlabot izmaksu efektivitātes rādītājus, salīdzinot ar Latvijā pieejamo standarta terapiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Aģentūra atzinumu sniedz elektroniski, nosūtot to uz iesnieguma iesniedzēja e-pasta adresi 120 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, neietverot laiku no rēķina izrakstīšanas līdz tā apmaksai, kā arī laiku, kas nepieciešams papildu informācijas saņemšanai. Ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc atzinuma nosūtīšanas iesniedzējam atzinums tiek publicēts Aģentūras tīmekļa vietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv