Personas, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, reģistrēšana (izmaiņu veikšana)
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Starpniecības darījumi ar zālēm ir visas darbības saistībā ar zāļu pārdošanu vai iepirkšanu (izņemot zāļu vairumtirdzniecību), kuras neietver fizisku rīkošanos ar zālēm, tās ir sarunas, kas norisinās neatkarīgi citas juridiskas vai fiziskas personas vārdā.

Zāļu valsts aģentūra reģistrē personu, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, pieņemot lēmumu par tās iekļaušanu reģistrā, kas ir publiski pieejams Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, un izsniedz reģistrācijas apliecību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētos starpniecības darījumu ar zālēm veikšanai (izmaiņu veikšanai), jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrai “Iesniegums personas reģistrēšanai, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm”.

Iesniegšanas veidi:
Zāļu valsts aģentūras Klientu apkalpošanas centrā (11. kabinetā), pa pastu (adrese: Jersikas ielā 15, Rīgā, LV-1003) vai e-parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@zva.gov.lv.

Norēķinu kārtība:
Pēc dokumentu saņemšanas Zāļu valsts aģentūrā uz Jūsu iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts rēķins par dokumentācijas ekspertīzi atbilstoši Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zāļu valsts aģentūra reģistrē personu, kas veic starpniecības darījumus ar zālēm, pieņemot lēmumu par tās iekļaušanu reģistrā  (izmaiņu veikšanu), kas ir publiski pieejams ZVA tīmekļa vietnē www.zva.gov.lv, un izsniedz reģistrācijas apliecību.

Reģistrācijas apliecību Zāļu valsts aģentūra nosūtīs uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi trīs darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits https://www.zva.gov.lv/