Zāļu reģistrācijas īpašnieka riska pārvaldības plānā iekļauto papildu riska mazināšanas pasākumu saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu riska pārvaldības plānā noteikto izglītojošo materiālu iesniegšana un saskaņošana Zāļu valsts aģentūrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Pakalpojumu pieprasa elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: em_dhpc@zva.gov.lv.
Sagatavojot iesniegšanai izglītojošo materiālu dokumentu paketi, ieteicams izmantot Zāļu valsts aģentūras ieteikto kontrolsarakstu - izglītojošo materiālu dokumentu paketes sagatavošana saskaņošanai.

Pakalpojums ir bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv