Atzinums par muitas noliktavas atbilstību zāļu uzglabāšanas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas publicētajām zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēm.
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Veselības inspekcija pēc muitas noliktavas turētāja (īpašnieka) pieprasījuma (iesnieguma) pārbauda zāļu uzglabāšanas vietu un sniedz atzinumu muitas noliktavas turētājam (īpašniekam) par tās atbilstību Eiropas Komisijas publicētajās zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēs  noteiktajām labas izplatīšanas prakses prasībām.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pēc muitas noliktavas turētāja (īpašnieka) pieprasījuma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Veselības inspekcijas amatpersona 30 dienu laikā pārbauda noliktavas atbilstību zāļu uzglabāšanas prasībām un sniedz atzinumu muitas noliktavas turētājam (īpašniekam) par tās atbilstību.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā,  pievienojot apliecinātus dokumentu atvasinājumus:
1.1. Muitas noliktavas turēšanas atļauja;
1.2. Muitas noliktavas plāns (plāna shēma) ar iezīmētu zāļu uzglabāšanas telpu;
1.3. Iekšējais normatīvais akts par zāļu saņemšanu, nosūtīšanu, uzglabāšanas apstākļu nodrošināšanu atbilstoši zāļu specifikācijai, ražotāja norādītajiem apstākļiem un uzskaiti muitas noliktavā (kvalitātes sistēmas dokuments), nodrošinot zāļu uzglabāšanu drošā vietā atsevišķi no citām precēm;
1.3.1. Ja muitas noliktavā paredzēta narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšana, iekšējā normatīvajā aktā nosaka narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšanas kārtību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
1.4. Rīkojums par atbildīgo personu (atbildīgām personām);
1.5. Dokuments, kas apliecina temperatūras un vides  kontrolei izmantojamo ierīču vai aprīkojuma verificēšanu un kalibrēšanu;
1.6. Dokuments, kas apliecina kaitēkļu programmas uzturēšanu (Līgums par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67357811