Licences turētāja (vielu, zāļu ražotāja; zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavas) ceturkšņa Pārskata par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu, izsniegšanu, iznīcināšanu iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Licences turētājs (vielu, zāļu ražotājs; zāļu un veterināro zāļu lieltirgotava)  reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu, izsniegšanu, iznīcināšanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām) iesniedz Pārskatu Zāļu valsts aģentūrai
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārskata iesniegšana
Licences turētājs (vielu, zāļu ražotājs; zāļu un veterināro zāļu lieltirgotava)  reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanu, iepirkšanu, izsniegšanu, iznīcināšanu (5.pielikums)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki