Prekursoru operatora ceturkšņa Pārskata par darījumiem ar prekursoriem iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Prekursoru operators reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par darījumiem ar prekursoriem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pārskatu iesniedz reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) Zāļu valsts aģentūrai
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārskata iesniegšana
Prekursoru operators reizi ceturksnī (15 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai Pārskatu par darījumiem ar prekursoriem
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki