Zāļu vairumtirgotāja ikmēneša zāļu realizācijas datu iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu vairumtirgotājam katru mēnesi līdz 15. datumam jāiesniedz Zāļu valsts aģentūrā informācija par zāļu realizācijas datiem iepriekšējā mēnesī.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Iesniedz  datus par zāļu realizāciju iepriekšējā mēnesī līdz katra mēneša 15. datumam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Ikmēneša zāļu realizācijas datu iesniegšana
Zāļu vairumtirgotājs reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša 15. datumam) iesniedz Zāļu valsts aģentūrai zāļu realizācijas datus.

Vairumtirgotājs slēdz līgumu ar ZVA par ZVA informācijas sistēmas (ZVAIS) datubāzes lietošanu. Iesniegumu par līguma slēgšanu nosūta uz info@zva.gov.lv.

Iesniegumā norāda: informāciju par zāļu vairumtirgotāju; datu bāzes lietotāja datus; kontaktpersonas.

Pēc līguma noslēgšanas patēriņa datus klients var augšupielādēt ZVAIS atbilstoši prasībām.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits https://tommi.zva.gov.lv:4458/zvais