Atļauja ar CE marķējumu nemarķētas speciāli piegādātas medicīniskās ierīces iegādei
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu valsts aģentūra izsniedz atļauju medicīniskās ierīces, kurai nav veiktas normatīvajos aktos noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras un kura nav marķēta ar CE marķējumu, iegādei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu speciāli piegādātu medicīnisko ierīču atļaujas saņemšanai kopā ar nepieciešamo dokumentāciju un informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zāļu valsts aģentūra izsniedz atļauju ar CE marķējumu nemarķētas speciāli piegādātas medicīniskās ierīces iegādei viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki