Informācijas izvērtēšana par medicīnisko ierīču ražotāja, kuram nav reģistrētas komercdarbības vietas nevienā ES vai EEZ dalībvalstī, iecelto pilnvaroto pārstāvi, kas reģistrējis komercdarbības vietu Latvijas Republikā, un informācijas iekļaušana LATMED un EUDAMED
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Zāļu valsts aģentūra izskata medicīnisko ierīču ražotāja, kuram nav reģistrētas komercdarbības vietas nevienā ES vai EEZ dalībvalstī, ieceltā pilnvarotā pārstāvja, kas reģistrējis komercdarbības vietu Latvijas Republikā, iesniegto informāciju un ievada attiecīgo informāciju LATMED un EUDAMED
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu un nepieciešamo informāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Zāļu valsts aģentūra viena mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas ievada attiecīgo informāciju LATMED un EUDAMED.
Zāļu valsts aģentūra informē iesniedzēju rakstveidā par informācijas ievadīšanu datu bāzēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki