Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana iekļauj sistemātisku medicīniskās tehnoloģijas iedarbības, efektivitātes un/vai citu ietekmju novērtēšanu. Medicīniskās tehnoloģijas novērtē un apstiprina Nacionālais veselības dienests.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Lai apstiprinātu medicīnisko tehnoloģiju, ārstniecības iestāde vai ārstniecības personu profesionālā organizācija aizpilda un iesniedz Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu medicīniskās tehnoloģijas apstiprināšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
120
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nacionālajā veselības dienestā (NVD) jāiesniedz iesniegums medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
- izvērstu apstiprināmās medicīniskās tehnoloģijas metodes aprakstu;
- pamatojumu par apstiprināmās medicīniskās tehnoloģijas ieviešanas nepieciešamību, norādot medicīniskās tehnoloģijas lietošanas mērķus un paredzamos rezultātus;
- apstiprināmās medicīniskās tehnoloģijas efektivitāti apliecinošo klīnisko pētījumu rezultātu apkopojumu (izņemot tiesu medicīnas ekspertīzē, tiesu psihiatrijas ekspertīzē un narkoloģijas ekspertīzē izmantojamām metodēm);
- apstiprināmās medicīniskās tehnoloģijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo resursu pamatojumu:
1) informācija par ārstniecības personām, viņu vispārējo kvalifikāciju un papildu kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētās medicīniskās tehnoloģijas lietošanai;
2) informācija par citām medicīniskajām tehnoloģijām, kas nepieciešamas medicīniskās tehnoloģijas lietošanai (raksturojošie un lietošanas nosacījumi), tai skaitā par zālēm un medicīniskajām ierīcēm, pievienojot šo informāciju apliecinošus dokumentus;
3) informācija par telpām, kurās tiks lietota konkrētā medicīniskā tehnoloģija, un šo telpu tehniskais aprīkojums.

Vairāk par dokumentu iesniegšanu var noskaidrot NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā "NVD pakalpojumi" - "Iesniegumi medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 6. ieeja, 4. stāvs
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 6. ieeja, 4. stāvs
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 6. ieeja, 4. stāvs