Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtības atbilstības izvērtējums
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Inspekcija izskata iesniegumus un sniedz atzinumus par personai veiktās alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes pamatotību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā. Iesniegumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi - Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012. Vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".
Iesniegumā Veselības inspekcijai jānorāda:
- iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskais personai - nosaukums)
- iesniedzēja personas kods (juridiskai personai - reģistrācijas numurs)
- iesniedzēja dzīvesvietas adrese (juridiskais personai - juridiskā adrese)
- iesniedzēja kontaktinformācija (telefons, e-pasts)
- Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese
- Personas kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis)
- uz iesnieguma jābūt iesniedzēja parakstam
Iesniegumam pievieno ārstniecības iestādei adresēts Iesniegums medicīniskās pārbaudes veikšanai, kurā norādīts alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu pārbaudes iemesls, kā arī pievieno Personas pārbaudes protokolu.
Iesniedzot iesniegumu, Iesniedzējam ir jānorāda apstākļi, kas ļauj apšaubīt pārbaudes pamatotību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67221244
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67221244