Klīnisko vadlīniju iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Atbilstoši Ārstniecības likumam un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 469 klīniskās vadlīnijas ir, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus veidots sistematizēts konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesa apraksts, kas ietver slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju un pacientu aprūpi, ārstniecībā izmantojamās medicīniskās tehnoloģijas, nepieciešamās darbības, to veikšanas kārtību un pacientu ārstēšanas taktikas izvēlē būtiskus kritērijus labāka ārstēšanas rezultāta sasniegšanai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Iesniegt Klīnisko vadlīniju projektus to reģistrēšanai ārstniecībā izmantojamo Klīnisko vadlīniju datu bāzē ir tiesīgas ārstniecības personu profesionālās organizācijas, ārstniecības iestādes, kā arī augstskolas, kuras īsteno akadēmiskās un otrā līmeņa profesionālās studiju programmas medicīnā.
Termiņš:
Izvērtēšana trīs mēnešu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Nacionālajā veselības dienestā (NVD) jāiesniedz iesniegums, kuram pievienots vadlīniju projekta izstrādes procesa apraksts, pilns vadlīniju projekta teksts, vadlīniju projekta kopsavilkums un oriģinālo vadlīniju kopija, ja vadlīniju projekts ir adaptēts vai tulkots.

Iesnieguma veidlapas paraugs un citu iesniedzamo dokumentu veidlapu paraugi ir pieejami NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.

NVD izvērtē vadlīniju projekta izstrādātāja iesniegto dokumentu atbilstību Ministru kabineta Noteikumu Nr.469 4. un 5.punktā minētajām prasībām. Ja konstatēta dokumentu neatbilstība, vadlīniju projekta izstrādātāju lūdz veikt dokumentu precizējumus un sniegt papildu informāciju.

Ja iesniegtie dokumenti atbilst, NVD nosūta vadlīniju projektu izvērtēšanai Veselības ministrijas galvenajiem speciālistiem atbilstoši kompetencei attiecīgajā veselības nozarē, Veselības nozares stratēģiskajai padomei, ekspertiem. Iebildumu gadījumā NVD lūdz vadlīniju projekta izstrādātāju veikt vadlīniju projekta precizējumus vai noraidīt iebildumus.

Pēc vadlīniju projekta precizēšanas vadlīniju projekta izstrādātājs iesniedz vadlīniju kopsavilkumu un vadlīniju pilnu tekstu reģistrēšanai datu bāzē (pievienojot pamatojumu noraidītiem iebildumiem, ja attiecināms).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 6. ieeja
Darba laiki
Pasts Centrālais birojs
Adrese: Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 6. ieeja, 4. stāvs
Darba laiki
2. solis / Klīnisko vadlīniju reģistrēšana
Klīniskās vadlīnijas tiek reģistrētas NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv esošajā datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze", lai nodrošinātu to maksimālu pieejamību ikvienai ārstniecības personai, kā arī citiem interesentiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.469 19.punktu, ārstniecības iestādes ievieš vadlīnijas atbilstoši attiecīgās ārstniecības iestādes finansiālajām iespējām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA