Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 300 euro apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam ar invaliditāti.

Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniegumā norāda vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu atbilstoši bērna veselības stāvoklim un papildus iesniedz ārstniecības personas (ģimenes ārsta vai ārsta speciālista) atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

Pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, ārstniecības iestāžu reģistrā vai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Pakalpojumu piešķir, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 500 euro. Izvērtējot ienākumus, netiek ņemts vērā bērna invalīda kopšanas pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu un pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns ar invaliditāti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna vecāks (likumiskais pārstāvis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), Sociālajā dienestā iesniedz:
1) iesniegumu, kurā norādīts savs vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, bērna vārds, uzvārds, personas kods, vēlamais sociālās rehabilitācias veids atbilstoši bērna veselības stāvoklim;
2) iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā norāda ģimenes sastāvu un ienākumus;
3) ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja ziņas par tiem nav pieejamas valsts un pašvaldības datu bāzēs;
4) ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu atzinumu par bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89673.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu sniedz bērna vecāka (likumiskā pārstāvja) izvēlētais sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu sniedzējs. Pēc pakalpojuma saņemšanas Sociālajā dienestā iesniegtais rēķins tiek apmaksāts, naudu pārskaitot pakalpojuma sniedzēja kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus