Eiropas Savienības atbalsts - Projekti un investīcijas
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Pakalpojumā Projekti un investīcijas šobrīd iespējams pieteikties šādiem pasākumiem:

19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju
43.02 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana
8.1 Meža ieaudzēšana
8.4 Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
Inovācija
22.05 Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi
36.01 Kontrole un izpilde
54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Zvejas flotes modernizācija
54.03 Tirdzniecības pasākumi
7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos
17 Riska pārvaldība
8.3 Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, aktivitāte "Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana"
43.04. Sadarbības pasākumi
4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
4.2 Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē
11.9. Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana
36.02 Datu vākšana
11.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana

Precīzāka informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/programmas/


Kārta noslēgusies:

5 Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana
22.02 Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā
16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei
6.1 Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
8.4 Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
8.5 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai
6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
11.22 Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana
6.4 Atbalsts...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Uz minētajiem pasākumiem kārtas ir atvērtas atbilstoši sarakstam LAD māja lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
E-pasts lad@lad.gov.lv
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...