Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums komerciālai zvejai tiek slēgts uz laiku no 3 līdz 15 gadiem, pašpatēriņa zvejai uz 1 gadu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums no juridiskas vai fiziskas personas (zvejnieka), norādot reģistrācijas vai deklarētās dzīvesvietas adresi, vēlamo zvejas rīku skaitu (tīkli vai murdi), zvejas mērķi – komerciālā zveja vai pašpatēriņa zveja, telefona numuru.

Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/vide/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.SOLIS Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki