Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana Alūksnes novada ūdenstilpēs (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” iznomā zvejas tiesības Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij.

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana ir maksas pakalpojums, kuru regulē MK noteikumi. Arī limitu sadali starp fiziskām un juridiskām personām regulē MK noteikumi. Pēc līguma noslēgšanas un maksas veikšanas pašvaldības aģentūrā “ALJA”, pakalpojuma ņēmējam jāgriežas Alūksnes novada pašvaldībā. Kad iepriekš minētie soļi izdarīti, pakalpojuma ņēmējam jāvēršas Valsts vides dienestā zvejas licences saņemšanai. Fiziskām personām – pašpatēriņa zveja, juridiskām personām – komerczveja, kur papildus jāsaņem licence komercdarbībai (komerczvejai) novada teritorijā un jāveic maksājums, ko nosaka MK noteikumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pašvaldības aģentūra “ALJA” pēc iesnieguma saņemšanas līgumu sagatavo 3 darba dienu laikā. Alūksnes novada pašvaldības licencēšanas komisija dokumentāciju sagatavo 10 darba dienu laikā. Valsts Vides dienests dokumentāciju licences izsniegšanai sagatavo 1 darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu nepieciešams iesniegt iesniegumu PA "ALJA".
Standartlīguma paraugs pēc MK noteikumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot rūpnieciskās zvejas licenci Valsts vides dienestā jāuzrāda zvejas ūdens transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība un pakalpojuma apmaksas kvīts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alūksnes novada pašvaldība
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA