Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

Pasākumā tiek atbalstīti ieguldījumi zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:
- veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
- uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
- atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
- attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
- attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 7.pantu;
- kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums;
Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus;
esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants.
Termiņš:
Projektu iesniegšanas 5.kārta ir atvērta no 21.08.2017.-15.12.2017.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Projekta iesniegšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
2. Projekta realizēšana un finansējuma saņemšana, izpildot atbalsta nosacījumus atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem;
3. Projekta uzraudzība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA