Kaviāra ražotāja, fasētāja un pārfasētāja reģistrācija un sertifikācija
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai persona varētu nodarboties ar storveidīgo zivju ikru jeb kaviāra sagatavošanu, ražošanu, fasēšanu vai pārfasēšanu, kas paredzēts tirdzniecībai, no Dabas aizsardzības pārvaldes jāsaņem sertifikāts un kaviāra ražotāja, fasētāja vai pārfasētāja četru ciparu kods.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas
Kaviāra ražotājam, fasētājam vai pārfasētājam  jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei iesniegums kaviāra ražošanas, fasēšanas vai pārfasēšanas sertifikāta iegūšanai un tam jāpievieno:
1) atkārtoti nelietojamas kaviāra iepakojuma etiķetes paraugs ar marķējumu,
2) dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas apliecina legālu storveidīgo zivju ikru ieguvi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja iesniegumā norādītā informācija ir nekonkrēta vai iesniegumam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti, pārvalde 14 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju, norādot nepieciešamo informāciju un termiņu, kādā pieprasītā informācija iesniedzama.

Pārvalde izsniedz sertifikātu, norādot piešķirto četru ciparu kodu, vai pieņem lēmumu sertifikātu neizsniegt.
Pārvalde sertifikātu anulē, ja sertifikāta saņēmējs iesniegumā ir sniedzis maldinošu vai nepatiesu informāciju vai neievēro Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumus Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: