Oficiālās statistikas veidlapas
Izvēlētā organizācija: CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot iesniedzamās veidlapas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Veidlapā noteiktajā termiņā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Noskaidrot oficiālās statistikas veidlapas un respondenta iesniedzamās veidlapas
Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, sadaļā “Respondentiem”/”Veidlapas” ir pieejamas oficiālās statistikas veidlapas.
Kādas veidlapas jāiesniedz var uzzināt EDV sadaļā Manas veidlapas.
Hipersaite
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma
2. solis / Aizpildīt un iesniegt veidlapu
Veidlapu var aizpildīt un iesniegt Elekroniskā datu vākšanas (EDV) sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA