Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība.
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Kārtība, kādā atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz VVD reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
VVD mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Atkritumu tirgotājs un atkritumu apsaimniekošanas starpnieks pirms atkritumu tirdzniecības darbību uzsākšanas iesniedz VVD reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši savai juridiskajai adresei reģistrācijas iesniegumu.

E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts vides dienesta reģionalajā vides parvaldē un iesniedz dokumentus

Iesniedzams dokuments: iesniegums atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumi Nr. 703 "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas un informācijas sniegšanas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību" III daļas prasībam.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
VVD izskata iesniegumu un, ja iesniegumā nav sniegta visa informācija vai iesniegumu nav parakstījusi persona, kurai ir tiesības pārstāvēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku, piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, kā arī norāda papildus sniedzamo informāciju.
VVD 10 darbdienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas informē iesniedzēju par:
- termiņu kādā tiks pieņemts lēmums par reģistrāciju vai tās atteikumu;
- lēmuma pārsūdzēšanas kārtību;
- tiesībām uzsākt pakalpojumu sniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana.
VVD mēneša laikā pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas reģistrē atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku.

Par lēmumu VVD paziņo atbilstoši pieprasīšanas izvēlei e-pastā, klātienē vai pa pastu.

Atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrs pieejams VVD tīmekļa vietnē: http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/atkritumu-apsaimniekosanas-atlaujas/atkritumu-tirgotaji-un-atkritumu-apsaimniekosanas-starpnieki/?status=0&company_name=&org_id=&CLS_Garbage_ID=&CLS_Garbage_ID_autocomplete=&activity=0&s=1
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienests
Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
Tālrunis: 67084200
Fakss:
Cita kontaktinformācija: