Riska kapitāla investora statusa piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina kvalificēta riska kapitāla investora statusa piešķiršanu un iekļaušanu kvalificētu riska kapitāla investoru sarakstā. Kvalificētu riska kapitāla investoru sarakstā iekļauto investoru atbalstītie uzņēmumi var pieteikties uz Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā minēto atbalstu.
Detalizēta informācija par kvalificēšanās nosacījumiem pieejama:  
http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020/jaunuznemumu-atbalsta-programmas/prasibas-riska-kapitala-investoriem
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kvalificēts riska kapitāla investors ir persona vai lietu kopība, kas atbilst vismaz vienam no Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 5.panta kvalifikācijas nosacījumiem.
Termiņš:
Lēmums par riska kapitāla investoru iekļaušanu vai neiekļaušanu kvalificētu riska kapitāla investoru sarakstā tiek pieņemts mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas.
Ja pieteikuma izvērtēšanai nepieciešams ilgāks laiks, lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda LIAA adresēta  pieteikuma veidlapa, pievienojot Ministru kabineta 2017.gada 1.marta noteikumos Nr.74 “Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība” norādītos papildu iesniedzamos dokumentus.
Pieteikumu var iesniegt, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu un nosūtot uz oficiālo LIAA e-pastu vai nosūtot pa pastu.
Pieteikumu iespējams iesniegt arī vienlaikus ar riska kapitāla investora atbalstītā uzņēmuma pieteikumu Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā noteiktā atbalsta saņemšanai (skatīt pakalpojumu Finansiāls atbalsts jaunuzņēmumiem darbinieku atalgojumam).
Papildu iesniedzamie dokumenti:
1. Personai vai lietu kopībai, kas reģistrēta kā alternatīvo ieguldījumu fonds vai fonda pārvaldnieks – dokumentu kopija, kas apliecina, ka tas  ir reģistrēts kā alternatīvo ieguldījumu fonds vai fonda pārvaldnieks.
2. Akseleratoram – apliecinājums par tā pēdējo 3 gadu laikā īstenotiem 3 īstermiņa (ne vairāk kā 12 mēneši) akcelerācijas programmu uzsaukumiem.
3. Biznesa eņģelim (fiziska persona) – tā CV, kas liecina par personas komercdarbības pieredzi kapitālsabiedrības vadītāja vai valdes locekļa amatā, investoram piederoša bankas konta izraksts, kas apliecina, ka investors ir veicis maksājumu uz pieteikumā noradītajām komercsabiedrībām; tā apliecinājums, ka tas ir dalībnieks starptautiskā riska kapitāla investoru tīklā.
4. Biznesa eņģelis (juridiska persona) -apliecinājums,  ka tā ieguldījumi vai to attiecīgā tā kapitāla daļu turētāju ieguldījumi, kuriem kopā vai atsevišķi pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu, atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 5. panta pirmās daļas 4. punktam;  apliecinājumu, ka ieguldījumi veikti no minētās personas līdzekļiem, apliecinājumu, ka tas  vai tā kapitāla daļu turētājs ir dalībnieks starptautiskā riska kapitāla investoru tīklā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1442
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pieteikuma izvērtēšanas atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisija  pieņem lēmumu par riska kapitāla investoru iekļaušanu vai neiekļaušanu kvalificētu riska kapitāla investoru sarakstā kas tiek nosūtīts uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi.
Kvalificētu riska kapitāla investoru saraksts skatāms LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1442