Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārto...

Preču un pakalpojumu loterijas atļauja

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas,loteriju atļaujas saņemšanas kārtību; 2) aizsargāt personu, kā arī visas sabiedrības intereses preču u...

Azartspēļu organizēšanas licence

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 3.panta pirmo daļu LR azartspēles var organizēt tikai persona, kas saskaņā ar šī likuma 3.nodaļu ir saņēmusi licenci.