Pilnvaras pārbaude

Pakalpojums sniedz iespēju: 1) Salīdzināt Jūsu rīcībā esošo pilnvaru ar zvērināta notāra apliecināto pilnvaru un pārbaudīt, vai nav bijis tās atsaukums. Pieejams p...

Dizainparauga reģistrācija

Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA