Preču un pakalpojumu loterijas atļauja

1) reglamentēt preču un pakalpojumu loterijas organizēšanas,loteriju atļaujas saņemšanas kārtību; 2) aizsargāt personu, kā arī visas sabiedrības intereses preču u...

Azartspēļu organizēšanas licence

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 3.panta pirmo daļu LR azartspēles var organizēt tikai persona, kas saskaņā ar šī likuma 3.nodaļu ir saņēmusi licenci.

Preču zīmes īpašnieka datu maiņa

Ja nav mainījies preču zīmes reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, zīmes īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par pre...

Dizainparauga reģistrācija

Dizainparauga reģistrācija Latvijā nodrošina tā īpašniekam izņēmuma tiesības uz šo dizainparaugu Latvijas teritorijā.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA