Izplatīšanas atļauja atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ja veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) veic izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, tas ir tiesīgs izplatīt krājumā esošās veterinārās zāles, kurām nav ieviestas apstiprinātās izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā. Lai to varētu darīt, nepieciešams saņemt atļauju veterināro zāļu krājumu realizācijai.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums (brīvā formā) ar lūgumu izsniegt izplatīšanas atļauju atlikušo veterināro zāļu krājumu realizācijai.

Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

To var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par PVD veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu, sedz izdevumus, kas saistīti ar iesnieguma izvērtēšanu.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000064301
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
PVD izskata iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki