Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanas (introdukcijas) vai populācijas atjaunošanas dabā (reintrodukcijas) atļauja
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Šādu atļauju nepieciešams saņemt, lai Latvijas dabā ieviestu jaunas dzīvnieku sugas vai atjaunotu izzudušas populācijas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu.
Jāiesniedz:
Introdukcijai:
- iesniegums brīvā formā;
- pamatojums;
- ietekmes uz vidi novērtējums;
- zinātniskais pamatojums.
Reintrodukcijai:
- iesniegums, kurā sniegta informācija par reintrodukcijas projektu un tā sabiedriskās apspriešanas vietu un laiku;
- reintrodukcijas zinātniskais pamatojums;
- pētījums par reintrodukcijas nepieciešamību;
- informācija par donorpopulāciju un atjaunojamās populācijas aizsardzības statusu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA