Muitas procedūra – tranzīts
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Tranzīta  procedūra tiek piemērota ārpussavienības (trešo valstu) preču pārvadājumiem starp  Savienības muitas kontroles punktiem, neattiecinot uz precēm ievedmuitas un citus maksājumus, kā arī tirdzniecības politikas pasākumus.  
Savienības iekšējā tranzīta procedūra tiek piemērota Savienības preču pārvadājumiem no viena punkta līdz otram Savienības muitas teritorijā, šķērsojot trešās valsts teritoriju un nemainoties preces muitas statusam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Piesakot muitas procedūru – tranzīts, muitas kontroles punktā deklarētājam ir jāuzrāda preces, jāiesniedz muitas deklarācija, muitas parāda galvojums un atbilstošie pavaddokumenti.
Tranzīta procedūras noformēšana tiek veikta elektroniski Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS). Komersanti tranzīta procedūras formēšanai izmanto Tranzīta komersanta moduli, kam pieslēgšanās notiek, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmas (EDS) izvēlni Muitas datu apstrāde EMDAS. Tranzīta komersanta moduli izmanto Savienības tranzīta un TIR karnetes elektronisko deklarāciju, kā arī Savienības tranzīta un TIR karnetes elektronisko deklarāciju ar kopsavilkuma deklarācijas datiem iesniegšanai muitas kontroles punktā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
Parādīt visus...