Lietotāju tiesības muitas sistēmu izmantošanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodrošināt piekļuvi muitas informācijas sistēmu komersantu modulim elektroniskai eksporta, importa, tranzīta, ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, manifestu un kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniegšanai.
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai (VID EDS) ir pievienotas muitas sistēmas šādu deklarāciju iesniegšanai:
1) Importa kontroles sistēma (IKS) - ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai;
2) Eksporta kontroles sistēma (EKS) - izvešanas deklarāciju un izvešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai;
3) Tranzīta kontroles sistēma (TKS) - tranzīta deklarāciju un TIR datu iesniegšanai ar iespēju papildināt tās ar kopsavilkuma (drošības) deklarāciju datiem;
4) Manifesti/Pagaidu uzglabāšana (MAN/PU) – manifestu un kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniegšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas veic elektronisku muitas kravu deklarēšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirms līguma slēgšanas jāsaņem EORI numurs. Lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas muitas informācijas sistēmu lietotāju, klients ar VID slēdz Līgumu un papildu vienošanos pie Līguma, kā arī iesniedz iesniegumu, kur norādītas darbam nepieciešamās informācijas sistēmas un to lietotājs/-i.
Dokumentus var iesniegt jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā. Nerezidenti minētos dokumentus iesniedz VID Muitas pārvaldē.
Fiziskai personai jāuzrāda pase.
Citas valsts juridiskām personām jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības slēgt līgumu juridiskās personas vārdā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Akceptējot (parakstot) līgumu, EDS administrators uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi nosūtīs lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA