Saistošā izziņa par tarifu (SIT)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
SIT ir rakstveida izziņa par kādas noteiktas preces tarifa klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Kombinēto nomenklatūru (KN), kas izsniegta pēc komersanta pieprasījuma. SIT sagatavo uz noteikta parauga veidlapas, un tā ir juridiski saistoša visām muitas administrācijām ES teritorijā trīs gadu ilgā laika periodā no dienas, kad tā stājas spēkā.
SIT palīdz orientēties ES KN kodos un nosaka precīzu importējamās preces tarifa klasifikāciju, kas savukārt ir pamats precīzai muitas maksājumu aprēķināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
SIT var izmantot personas, kas veic preču importu vai eksportu no/uz trešajām valstīm.
Termiņš:
Maksimālais termiņš kalendāra dienas 120.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), klātienē vai pa pastu.
Lai noteiktu precīzu ES KN kodu, ir nepieciešama šāda apstiprināta informācija: 1) aizpildīts SIT pieteikums; 2) ražotāja informācija par produkta ražošanas procesā izmantoto izejvielu daudzumiem; 3) ražotāja informācija par produkta un tā ražošanā izmantoto izejvielu fizikāli-ķīmiskajām īpašībām (kvalitātes pases vai kvalitātes sertifikāti); 4) ražotāja informācija par gatava produkta ķīmisko sastāvu; 5) ražošanas tehnoloģiskā procesa apraksts; 6) informācija par paredzamo preču pielietojumu; 7) tirdzniecības darījuma (imports/eksports) vai tā plānošanu apliecinoši dokumenti (piemēram, piegādes līgums, uzņēmumu sarakste u.c.); 8) nepieciešamības gadījumā – kompetentas laboratorijas izsniegts preces parauga testēšanas pārskats.
SIT pieteikums (VID mājaslapā sadaļā Muita – Muitas tarifu piemērošana – Preču tarifa klasifikācija – Saistošā izziņa par tarifu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978