Atļauja sagatavot banānu svēršanas sertifikātus
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atļauja nodrošina atļaujas turētājam iespēju sagatavot banānu svēršanas sertifikātus, ko izmantos kā pavaddokumentus, lai pārbaudītu muitas deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju sagatavot banānu svēršanas sertifikātus, personai VID Muitas pārvaldē jāiesniedz pieteikums, kas satur Regulas 2015/2447 A. pielikuma 7c slejā un konkrēto datu prasību XIV sadaļā noteiktās ziņas.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir VID EDS lietotājs, dokumentus atļaujas pieteikšanai iesniedz, izmantojot VID EDS.
Ja pieteikuma iesniedzējam ir e-paraksts, dokumentus atļaujas pieteikšanai var nosūtīt uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 7.2 pantu, izmantojot VID EDS, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.

Ja pieteikuma iesniedzējs nav VID EDS lietotājs, un nav norādījis citu paziņošanas veidu, lēmumu adresātam paziņo, izmantojot pasta pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA