Preču izcelsmi vai statusu apliecinošie sertifikāti
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Preču izcelsmi vai statusu apliecinošu dokumentu apstiprināšana, lai pierādītu no Latvijas eksportēto preču izcelsmi un gūtu priekšrocības muitas nodokļa preferenciālo likmju piemērošanā valstī, kurā preces tiks importētas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieteikuma veidlapas saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai pa pastu. Gadījumos kad sertifikāta saņemšana ir plānota Muitas pārvaldes Rīgas MKP daļas MKP, Kurzemes MKP daļas MKP vai Latgales MKP daļas MKP, pakalpojumu iespējams pieprasīt tikai elektroniski, nosūtot dokumentus uz e-pasta adresi izcelsme@vid.gov.lv.
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
1) Kustības sertifikāta EUR.1 veidlapa;
2) Kustības sertifikāta EUR.MED veidlapa;
3) Sertifikāta FORM A veidlapa;
4) Statusu apliecinošā sertifikāta A.TR veidlapa.
Veidlapas drukātā veidā ar unikāliem reģistrācijas numuriem ir pieejamas VID Muitas pārvaldē.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) Dokumenti, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu izcelsmi vai statusu atbilstoši konkrētās tirdzniecības vienošanās prasībām;
2) eksportējamo preču pavaddokumenti (rēķins, transporta pavadzīme).
Starptautiskās tirdzniecības vienošanās (tirdzniecības vienošanos saraksts ir publicēts Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas sadaļā  Muita-Muitas tarifu piemērošana-Preču izcelsme)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļa
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas iela 4, Daugavpils, LV-5401  
Pirmdienās 7.15 -16.00
Otrdienās 7.15 -16.00
Trešdienās 7.15 -16.00
Ceturtdienās 7.15 -16.00
Piektdienās 7.15 -15.45
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Preču eksporta brīdī, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no pieteikuma veidlapas saņemšanas brīža. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils MKP (muitas iestādes kods 0810)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Rēzeknes II MKP (muitas iestādes kods 0742)
Parādīt visus...
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978