Atļauja pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā statusa izmantošanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauja dod tiesības atļaujas turētājam piemērot TIR procedūru, neuzrādot preces, transportlīdzekli un TIR karneti nosūtītāja muitas iestādei. Atļauju piemēro Savienības un ārpussavienības  preču izvešanai no Eiropas Savienības muitas teritorijas.
Atļauju izsniedz Latvijas Republikā reģistrētai personai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē.
Personai (pieteikuma iesniedzējam) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā), saņemot unikālu EORI numuru.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013 nosacījumus.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujas saņemšanai.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, dokumentus atļaujas pieteikšanai var iesniegt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Ja pieteikuma iesniedzējam ir e-paraksts, dokumentus atļaujas pieteikšanai var nosūtīt uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi: MP.lietvediba@vid.gov.lv.
Klātiene: VID Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.
Pasts: VID Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.
Pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļauju piešķir, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumu Nr.426 “Muitas procedūras  - tranzīts – piemērošanas noteikumi” 38.punktā.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma