Atļauja preču izvešanai no muitas noliktavas, nepārtraucot muitas procedūru ievešana muitas noliktavā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Preču izņemšana no muitas noliktavas, lai pakļautu tās  parastiem apstrādes veidiem, kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atļauju izsniedz vienīgi Savienībā reģistrētām personām, kuras spēj garantēt darbību pareizu izpildi.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, persona VID Muitas pārvaldē iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievieno dokumentus, ar kuriem pamato pagaidu izvešanas no muitas noliktavas piemērošanas nepieciešamību.
Ja personai (iesnieguma iesniedzējam) ir e-paraksts, iesniegumu atļaujas saņemšanai var iesniegt, nosūtot uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi: MP.lietvediba@vid.gov.lv.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, dokumentus atļaujas pieteikšanai var iesniegt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Ja pieteikuma iesniedzējam ir e-paraksts, dokumentus atļaujas pieteikšanai var nosūtīt uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi - MP.lietvediba@vid.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 7.2 pantu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Ja pieteikuma iesniedzējs nav VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, un nav norādījis citu paziņošanas veidu, lēmumu adresātam paziņo, izmantojot pasta pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA