Skaidras naudas deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Jebkura fiziska persona, kura iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās un kurai ir skaidra nauda EUR 10000 apmērā vai vairāk deklarē šo summu.
Skaidra nauda ir:
a) apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, tostarp monetārie uzrādītāja instrumenti, piemēram, ceļojuma čeki, apgrozāmi instrumenti (arī čeki, vekseļi un maksājuma uzdevumi), kas ir vai nu uzrādītāja instrumenti, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam vai citādi, tādā formā, ka īpašumtiesības uz instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu, vai neaizpildītie dokumenti (arī čeki, vekseļi un maksājuma uzdevumi), kuri ir parakstīti, bet kuros nav norādīts saņēmējs;
b) valūta (banknotes un monētas, kuras ir apritē kā maiņas līdzeklis).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskā persona, kas pārvieto pāri Kopienas robežai skaidru naudu EUR 10000 apmērā vai vairāk.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāuzrāda skaidra nauda muitas amatpersonai un jāaizpilda deklarācija - Ar Ministru kabineta 19.06.2007. noteikumiem Nr.414 "Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību" noteikta skaidras naudas deklarācijas veidlapa.
Kompetentās iestādes amatpersona saskaņā ar izlases principu vai saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju pārliecinās par deklarētā skaidras naudas daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam un par citu deklarācijā sniegto ziņu patiesumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils MKP
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Grebņevas MKP
VID Muitas pārvaldes Indras MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils MKP
VID Muitas pārvaldes Daugavpils preču stacijas MKP
VID Muitas pārvaldes Grebņevas MKP
VID Muitas pārvaldes Indras MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA