Preču uzskaites apstiprinājums darbībām ar precēm brīvajā zonā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Latvijas Republikas teritorijā pastāv brīvostas, kā arī speciālās ekonomiskās zonas, kurās sabiedrības, noslēdzot līgumu ar brīvostas pārvaldi vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un saņemot attiecīgu atļauju, var veikt komercdarbību brīvās zonas režīmā. Šādu kapitālsabiedrību (komercsabiedrību) teritorijas ir brīvās zonas,  un šīm kapitālsabiedrībām (komercsabiedrībām) tiek piemērots brīvās zonas režīms, t.i., nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas kontroles pasākumu kopums.
Uzglabājot preces brīvajā zonā, piemēro īpašu procedūru; par precēm nav jāiesniedz muitas deklarācija un nav jāizmanto  galvojums.
Preces uzglabāšanas procedūrā var atrasties neierobežoti ilgu laiku.
Personas, kas veic darbības , kuras ietver preču uzglabāšanu, apstrādi vai pārstrādi vai preču pirkšanu vai pārdošanu brīvajās zonās, veic attiecīgu uzskaiti muitas dienestu apstiprinātā veidā. Uzskaitē ietilpst informācija un dati, kas ļauj muitas dienestiem uzraudzīt attiecīgo procedūru.
Informācija par brīvajām zonām, prasībām atļaujas preču uzskaitei brīvajā zonās, ir pieejami VID tīmekļa vietnē (https://www.vid.gov.lv) sadaļā Muita – Muitas procedūras – Īpašās procedūras                                                                                                                                                                                     - Uzglabāšana brīvajā zonā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē.
Persona, kura brīvajā zonā veic darbības, kas saistītas ar ārpussavienības preču uzglabāšanu, apstrādi, pārdošanu vai pirkšanu .
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, lai saņemtu preču uzskaites apstiprinājumu darbībām ar precēm brīvajā zonā, iesniedz VID Muitas pārvaldē iesniegumu par preču uzskaites apstiprinājumu,  kas satur Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu “Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi” 67.punktā minētās ziņas.
Muitas iestāde iesniegumu izskata un pieņem lēmumu 30 dienu laikā, ja nepieciešams, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz četriem mēnešiem.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājs, dokumentus atļaujas pieteikšanai var iesniegt, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Ja pieteikuma iesniedzējam ir e-paraksts, dokumentus atļaujas izmantot vienkāršoto deklarāciju pieteikšanai var nosūtīt uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi - MP.lietvediba@vid.gov.lv .  
Klātiene: VID Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga.
Pasts: VID Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID EDS, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma