Atļauja medījamo dzīvnieku ievešanai Latvijā vai izlaišanai savvaļā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Atļaujas medījamo dzīvnieku ievešanai Latvijā, turēšanai nebrīvē, izmantošanai šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā vai izlaišanai savvaļā izsniedz Valsts meža dienests pēc personas pieprasījuma atbilstoši dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Ja Valsts meža dienests 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas neinformē personu par pieņemto lēmumu, uzskatāms, ka minētā atļauja ir izsniegta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus;

• E-pasts - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi;

Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz izvēlētās mežniecības adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums.

Pakalpojums ir pieejams bez maksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Valsts meža dienests veic informācijas pārbaudi un pieņem lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, ja konstatēta neatbilstība dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Lēmums par atteikumu izsniegt atļauju nebrīvē turētu savvaļas sugu medījamo dzīvnieku izlaišanai savvaļā tiek pieņemts, ja:
1. konkrētajā medību sezonā ir pieņemts lēmums par attiecīgās sugas dzīvnieku skaita samazināšanu;
2. dzīvnieki nav piemēroti izdzīvošanai savvaļā;
3. atļaujas prasītājs nevar pierādīt, ka dzīvnieku izlaišana savvaļā neatstās negatīvu ietekmi uz attiecīgās sugas savvaļas populācijas genofondu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma paziņošana
Ja Valsts meža dienests 15 darbdienu laikā neinformē par pieņemto lēmumu, uzskatāms, ka atļauja ir izsniegta. Atteikuma gadījumā pieprasījuma iesniedzējs saņem paziņojumu par atteikumu izsniegt atļauju atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus