Meža reproduktīvā materiāla piegādātāja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests  reģistrē kā meža reproduktīvā materiāla piegādātāju  fizisku vai juridisku personu, kas nodarbojas ar materiāla ražošanu, tirdzniecību vai importu, pamatojoties uz tās iesniegumu. Ražošana  ietver sēklu vienību vai augu daļu izaudzēšanu, ieguvi, sēklu vienības    pārvēršanu par sēklām un stādāmā materiāla izaudzēšanu no sēklām vai augu daļām. Tirdzniecība ir materiāla piedāvāšana vai izlikšana pārdošanai, pārdošana vai piegāde citai personai, tai skaitā pakalpojuma līguma ietvaros. Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, plānotās darbības un produkcijas veidus, ražotņu, noliktavu un tirdzniecības vietu adreses, kā arī kontaktinformāciju.
Personai nav jāreģistrējas piegādātāju reģistrā, ja tā ražo materiālu savām vajadzībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / iesnieguma iesniegšana
Iesniegumā norāda personas vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, plānotās darbības un produkcijas veidus, ražotņu, noliktavu un tirdzniecības vietu adreses, kā arī kontaktinformāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / piegādātāja registrācija Meža valsts reģistrā
Reģistrē piegādātāju Meža valsts reģistrā, ja iesniegumā minētā informācija atbilst faktiskajai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...