Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža reproduktīvā materiāla piegādātājs iesniedz Valsts meža dienestā iesniegumu meža reproduktīvā materiāla  sertifikācijai ne vēlāk kā 30 dienas pirms materiāla tirdzniecības uzsākšanas. Iesniegumā norāda sēklu vienības vai materiāla partijas identificējošo informāciju un apjomu konkrētās mērvienībās. Iesniegumu sēklu vienības sertifikācijai piegādātājs iesniedz VMD ne vēlāk kā divus mēnešus pēc sēklu ievākšanas un iztīrīšanas beigām. Valsts meža dienests izvērtē  materiāla atbilstību   normatīvajos aktos  minētajām  kvalitātes prasībām un izsniedz sertifikātu pēc valsts nodevas apmaksas.  
Sertifikāts ir derīgs līdz materiāla partijas tirdzniecības beigām vai brīdim, kad profesionālu darbību dēļ mainās kāda no partiju identificējošām pazīmēm.
   Sertifikāts nav nepieciešams materiālam, kas ražots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no sertificēta materiāla un plānots izmantošanai personiskām vajadzībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas ražo un tirgo meža reproduktīvo materiālu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Valsts meža dienests 30 dienu laikā pēc   iesnieguma saņemšanas piegādātājam izsniedz sertifikātu  par katru sertificēto sēklu vienību vai materiāla partiju vai paziņo par sertifikāta izsniegšanas atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus VMD, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, veic valsts nodevas apmaksu. Klients var iegūt arī nepieciešamo informāciju par nepieciešamo pakalpojumu.

Jāiesniedz iesniegums, meža reproduktīvā materiāla materiāla izcelsmi un iegādi/ieguvi apliecinošu dokumentu kopijas. Iesniegums drīkst būt brīvā formā, ieteicamā versija pieejama VMD mājaslapā www.vmd.gov.lv Sertificējot stādāmo materiālu, jāpievieno arī VAAD lēmuma kopija par atļauju lietot augu pasi, ja plāno sertificēt fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu stādāmo materiālu. Sertificējot parastās priedes stādāmo materiālu, jāpievieno arī VAAD atzinuma kopiju par atbilstību sertificēšanas nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...