Atļauja meža reproduktīvā materiāla ievešanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža atjaunošanā tiek izmantots konkrētajai teritorijai piemērots vai iespējami piemērotākais reproduktīvais materiāls, nosaka Meža likums
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus VMD, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, valsts nodevas samaksas apliecinošu dokumentu. Klients var iegūt arī nepieciešamo informāciju par nepieciešamo pakalpojumu.

Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums (var būt brīvā formā), tam pievieno 1) sertifikāta kopiju, ja plāno ievest no ES vai materiāla izcelsmi apliecinoša dokumenta kopiju, ja plāno ievest no valsts, kas nav ES dalībvalsts; 2) LVMI "Silava" atzinumu par materiāla piemērotību meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai Latvijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...