Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai
Izvēlētā organizācija: ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS VALSTS MEŽA DIENESTS
Īss apraksts:
Pamatojoties uz medību vadītāja sastādīta akta par vilka vai lūša nomedīšanu Valsts meža dienests izdod medību atļauju personai, kurai pieder medījums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas apliecinošus dokumentus.
Nepieciešams akts par vilka vai lūša nomedīšanu VMD noteiktā limita ietvaros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VMD Rīgas mežniecība
Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67614808
Fakss: 67614808
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VMD Rīgas mežniecība
Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67614808
Fakss: 67614808
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA