Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Medību atļauja ir dokuments, kas ļauj nomedīt   norādītajā vietā   konkrētu skaitu limitēto medījamo attiecīgo sugu dzīvnieku.Limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu medību platībās katru gadu nosaka Valsts meža dienests, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem. Medību atļauju izsniedz medību tiesību lietotājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
medību tiesību lietotājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus. Klients var saņemt arī konsultācijas par pakalpojumu.

Nepieciešamie dokumenti: mednieka apliecība, VMD apstiprināts iesniegums par medību iecirkņa reģistrāciju, spēkā esoši līgumi par medību tiesību nomu, ja medību tiesību lietotājs pats nav zemju īpašnieks vai lietotājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...