Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri starpinventarizācijas periodā vēlas veikt Meža valsts reģistrā iekļauto meža inventarizācijas datu izmaiņas. Meža inventarizācijas datu izmaiņu izdarīšana Meža valsts reģistrā ir Valsts meža dienesta maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas un īpašuma piederības apliecinošus dokumentus. Klients var saņemt arī konsultācijas par pakalpojumu. Iespējams iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt VMD, klāt pievienojot pakalpojuma apmaksu apliecinošu dokumentu.

Iesnieguma veidlapa pieejama VMD mājas lapā sadaļā meža īpašnieki/veidlapas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Pase vai personas apliecība (ID karte)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...