Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Zemes īpašnieks, kura īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kas nav Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), var pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem viņa īpašumā saņemšanai.
Zemes īpašnieks, kura īpašums atrodas mikroliegumā, var pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem saņemšanai, ja mikroliegums atrodas ārpus Natura 2000 teritorijas un zemes īpašumā noteiktā mikrolieguma platība ir mazāka par 1 ha, kā arī citos gadījumos, kad īpašums mikroliegumā ārpus Natura 2000 teritorijas nekvalificējas atbalsta saņemšanai no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumiem Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
124
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašniekam jāaizpilda Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.891 „Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru” pielikumā esošo iesnieguma veidlapu un jāiesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesnieguma iesniegšanas termiņš -15. maijs.  
Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.
Iesniedzamie dokumenti:
- Iesniegums.
- Pilnvara zemes īpašnieka pilnvarotai personai.
- Pilnvara kopīpašnieku pilnvarotai personai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Viena mēneša laikā tiek pieņemts lēmums un triju mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas tiek nodrošināta kompensācijas izmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA