Medību vadītāja kandidāta teorētisko iemaņu pārbaudījums
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Lai kļūtu par medību vadītāju, vispirms jāsaņem mednieka apliecība, un tad Valsts meža dienestā nepieciešams nokārtot medību vadītāja eksāmenu, ko ir tiesības darīt medniekiem ar trīs gadu stāžu. Medību vadītāja eksāmenam var sagatavoties patstāvīgi. Teorētisko zināšanu pārbaudījums notiek rakstiska testa veidā. Jāatbild uz 60 jautājumiem 90 minūšu laikā. Eksāmens ir nokārtots, ja pieļautas ne vairāk kā 5 kļūdas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām un iesniedz dokumentus ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena, uzrādot personu apliecinošus dokumentus.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums, viena personas fotogrāfija (3 x 4 centimetri), dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu (ja tas nav izdarīts Valsts meža dienestā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas maksājums
Lai kārtotu pārbaudījumu, iesniedzējam jāveic valsts nodevas maksājums:
- par medību vadītāja kandidātu teorētisko zināšanu pārbaudījumu – 14,23 EUR;
- par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 1,42 EUR.

Valsts nodeva par pakalpojumu jāiemaksā šādā kontā:
Saņēmējs: Valsts kase,
Valsts kases reģ.nr.90000050138
Konta numurs: LV77TREL1060160925000
BIC kods: TRELLV22
Pakalpojuma klasifikācijas kods: 9.2.5.0.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Teorētisko zināšanu pārbaudījuma norise un rezultāti
Pakalpojuma pieprasītājs ierodoties uz teorētisko zināšanu pārbaudījumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Medību vadītāja kandidāta teorētisko zināšanu pārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti uz vietas uzreiz pēc eksāmena. Ja pārbaudījums veiksmīgi nokārtots, var saņemt medību vadītāja apliecību, kas tiek izsniegta 15 darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Austrumlatgales virsmežniecība
Centrālvidzemes virsmežniecība
Dienvidkurzemes virsmežniecība
Dienvidlatgales virsmežniecība
Rīgas reģionālā virsmežniecība
Parādīt visus...