Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu
Termiņš:
Iesniegšanas termiņš
31.12.2017.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt atbilstošās veidlapas. Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv) Lai pieteiktos uz atbalsta saņemšanu, atbalsta pretendents līdz 15.maijam iesniedz normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA