Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Atbalsta mērķis ir nodrošināt kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas sistēmu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 1069/200
Termiņš:
Kārta atvērta
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
-  Iesniegums atbalsta saņemšanai par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu;
-  Pārskats par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos 1. un 2.kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu) savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu;
-  Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA