Ganāmpulka datu izmaiņa ganāmpulka reģistrā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka norādītajai informācijai.   Adreses vai kontakpersonas maiņa.  
Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, jāiesniedz  pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju ir izdots vai apstiprināts notariāli vai bāriņtiesā, vai ar tiesas nolēmumu.
Ganāmpulka datu  izmaiņu reģistrēšanu  Ganāmpulku reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  sistēmā.
!!!! Maksa netiek piemērota, ja tiek likvidēts ganāmpulks. Mainīta vai aktualizēta informācija par saziņas kanāliem ( telefons ; epasts).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
1. fiziska persona - ganāmpulka īpašnieks;
2. juridiska persona - ganāmpulka īpašnieks;
3. uz pilnvaras pamata jebkura, ganāmpulka īpašnieka pilnvarota, persona;                        
4. fiziska persona - ganāmpulka pārvaldnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Ja pārmaiņas  Ganāmpulka datos  tiek iesniegtas:  Elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta formā.   Datu centrs pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā,  reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Iesniegums par Ganāmpulka datu izmaiņām ganāmpulka reģistrā
1. Ganāmpulka kartīte ar atzīmi izmaiņas vai iesniegums par izmaiņām ganāmpulka datos.
- Ja  ganāmpulka īpašnieks (fiziska persona) ir miris.
1.  Ganāmpulka kartīte ar atzīmi izmaiņas vai iesniegums par izmaiņām ganāmpulka datos.
2. Pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju, kas izdots vai apstiprināts notariāli, bāriņtiesā vai ar tiesas lēmumu;
3. Maksājums jāveic  pēc rēķina saņemšanas.
4.Ganāmpulka datu  izmaiņu reģistrēšanu  Ganāmpulku reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ganāmpulka datu izmaiņas Ganāmpulku reģistrā
2. solis / Datu izmaiņas reģistrā
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA