Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Pilnvarnieka,  pārvaldnieka vai juridiskā  statusa maiņas reģistrēšana.
Veikt izmaiņas novietnes datos. Ja dati ir  iesniegti elektroniska dokumenta vai papīra formā,
Datu centrs triju dienu laikā un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā,  reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē.
Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšanu  Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).  

Maksa netiek piemērota, ja reģistrētā novietne tiek likvidēta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, vai viņu pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Tikai pēc iesnieguma un maksājuma saņemšanas iestādes kontā  tiek veiktas izmaiņas Novietņu reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aizpildīts pieprasījums par  izmaiņām Novietnes datos,
Maksājumu apliecinošs dokuments.

Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšanu  Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA